Kamp over opvolger salderingsregeling

Kamp over opvolger salderingsregeling: ‘Subsidie op teruglevering zonnestroom of investeringssubsidie’

 

 

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met informatie over de toekomst van salderen. Hij stelt als opvolger vanaf 2023 een subsidie op teruglevering van zonnestroom of een investeringssubsidie voor.

Zoals bekend werd half december de motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks) aangenomen om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren tot en met het jaar 2023. Minister Kamp stuurde in navolging hiervan de Tweede Kamer afgelopen januari het evaluatierapport ‘De historische impact van salderen’ toe. Naar aanleiding van het door PwC gemaakte rapport meldde de minister in het voorjaar het kabinetsbesluit over de toekomst van salderen te willen nemen. ECN startte als onderdeel hiervan afgelopen maart in opdracht van Kamp een onderzoek naar wat mensen momenteel motiveert of hindert bij het aanschaffen van zonnepanelen. De resultaten heeft Kamp nu naar de Tweede Kamer gestuurd; begeleid met zijn advies aangaande de salderingsregeling.

In de brief pleit minister Kamp ervoor om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de manier waarop bij particulieren de aanleg van zonnepanelen ook in de toekomst kan worden gestimuleerd. Kamp geeft daarbij een voorzet voor 2 varianten: een subsidie op de teruglevering van zonnestroom en een investeringssubsidie. Bij de terugleversubsidie zou de salderingsregeling geheel afgeschaft en vervangen worden door een subsidie per opgewekte kilowattuur zonnestroom. Over de elektriciteit die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet ontvangt de zonnepaneleneigenaar een subsidie van de overheid bovenop de vergoeding die de zonnepaneleneigenaar van zijn leverancier ontvangt. Bij de investeringssubsidie zou de salderingsregeling geheel afgeschaft en vervangen worden door een eenmalige subsidie op het moment van de aanschaf van zonnepanelen. Kamp benadrukt in zijn brief dat de terugleversubsidie kan rekenen op de steun van verschillende marktpartijen terwijl investeringssubsidie met name kan rekenen op steun vanuit de bedrijven die energieopslagsystemen aanbieden.

Hoe dan ook is de uitrol van de slimme meter volgens Kamp noodzaak. Hij schrijft: ‘Voor de uitvoerbaarheid van alle onderzochte hervormingsvarianten is het noodzakelijk dat de kleinverbruiker over een meter beschikt die aan het net teruggeleverde en van het net afgenomen elektriciteit afzonderlijk kan meten. Daarom ligt een overgang naar een hervormingsvariant pas voor de hand op het moment dat een digitale meter grootschalig aanwezig is. Naar verwachting beschikt op 1 januari 2020 minimaal 80 procent van de huishoudens over een slimme meter.’

De keuze welke van de 2 voorkeursvarianten het wordt, wil de minister aan het nieuwe kabinet overlaten. Hij schrijft ten slotte: ‘De komende tijd werk ik de opties voor een nieuwe regeling en de daarbij horende overgangsregeling verder uit. Parallel daaraan zal ik inzetten op verdere aanbieding van slimme meters in de periode tot 2023. Het tijdelijk voortzetten van de salderingsregeling in afwachting van de verdere uitrol van de slimme meter zou gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid bieden, in lijn met de motie Jan Vos en Van Tongeren. Ook leidt deze tijdelijke verlenging niet tot congestieproblemen in het elektriciteitsnet.’

Nieuw AEG zonnepaneel 285 wp Glas Glas

AEG AS-M603 285 glas-glas (doorzichtig/ zwart frame)

AEG AS-M603 285 glas-glas (doorzichtig/ zwart frame)
AEG zonnepanelen combineren de meest geavanceerde technologie met hoge betrouwbaarheid bij de fabricage om u een product te bieden die bedoeld is voor hoge prestaties. De AEG-zonne-energie AEG-zonne-installatie AS-M602G, die tot 285 Wp beschikt over een PERC coating. Achterzijdige passivatie en voor- en achterbekleding zorgen voor extra cel efficiëntie en versterken de prestaties van uw zonne-installatie. De glazen AEG-zonne-energie module biedt een levensduur van meer dan 30 jaar, en biedt een hogere lichtabsorptie en uitstekende lowlight prestaties. AEG glas-glas modules hebben verder een verbeterde chemische corrosiebestendigheid en weersinvloeden, waardoor ze een optimale keuze zijn voor uitdagende omgevingen. Geschikt voor een maximale systeemspanning van 1500 V, de AEG Glas-glas modules kunnen de algemene BOS van uw installatie verbeteren. AEG zonnepanelen voldoen aan de eisen van de laatste standaarden om de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen. De productiefaciliteiten voldoen aan erkende internationale systeemnormen zoals ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001. De AEG AS-M602G zonne-module biedt een reeks voordelen als 10 jaar  productgarantie en een vermogensgarantie van 30 jaar De eerste 10 jaar bij 90% output, en complexe 30 jaar bij 80% output.

foto glas/glas

BAM Infra bouwt bipv-geluidsscherm bij N470 Pijnacker-Nootdorp

BAM Infra bouwt bipv-geluidsscherm bij N470 Pijnacker-Nootdorp

Bouwbedrijf BAM Infra start deze zomer met de bouw van een building integrated pv (bipv-)geluidsscherm langs de N470 in Pijnacker-Nootdorp. Het moet jaarlijks 30 megawattuur zonnestroom genereren.

Na de zomer worden langs de N470 in Pijnacker-Zuid de laatste woningen opgeleverd van de nieuwe wijk Keijzershof. Met het oog op optimaal wooncomfort laat de gemeente een 480 meter lang geluidsscherm plaatsen dat 2,5 meter boven het maaiveld uitsteekt. De markt werd via een aanbesteding op basis van ‘Best Value Procurement’ uitgedaagd om een duurzame oplossing te bedenken, die niet alleen de geluidsbelasting vermindert maar ook energie opwekt.

BAM Infra verwierf het design and construct-contract dankzij een goede onderbouwing van de geleverde prestaties en het borgen van risico’s. Volgens tendermanager Richard Veenstra is het scherm een unicum in de markt. ‘Geluidsschermen met zonnepanelen bestaan al langer, maar wij gaan zonnecellen in het glas integreren. In gevels en daken van gebouwen gebeurt dit al, maar bij geluidsschermen is het nooit eerder gedaan in Nederland.’

Om de zonnecellen te beschermen tegen opspringende steentjes van langsrijdende auto’s past BAM Infra extra dik glas toe van 8 millimeter aan de voor- en achterzijde van de zonnecellen. BAM Infra heeft verder een oplossing gevonden die een doorkijk biedt naar het achterliggende landschap. Na de oplevering heeft BAM Infra de verantwoordelijkheid om gedurende 10 jaar gemiddeld 30 megawattuur per jaar op te wekken. De oplevering van het scherm is gepland voor medio november 2017.

 

Zonne-energie zorgt voor meeste groene banen

‘Zonne-energie zorgt voor meeste groene banen’

8.760 vacatures zijn er in 2016 uitgeschreven die gerelateerd waren aan groene energie, klimaatbescherming en het vergroenen van de economie. Zonne-energie was daarbij lijstaanvoerder.
Uit onderzoek van metabanenzoekmachine Joblift blijkt dat het aantal banen bij bedrijven die streven naar een milieuvriendelijk beleid het afgelopen jaar met gemiddeld 4 procent toenam. Het afgelopen jaar groeide het vacatureaanbod voor groene banen met een maandelijks gemiddelde van 4 procent. Ter vergelijking: de banengroei op de gehele Nederlandse arbeidsmarkt was 2 procent.
In de afgelopen 12 maanden werden er 8.760 vacatures voor groene banen uitgeschreven. Daarvan was het grootste deel afkomstig van bedrijven in de zonne-energie: in deze sector werden 3.262 vacatures uitgeschreven. Dit is meer dan de 1.021 banen die omtrent windenergie gecreëerd werden. Bio-energie en geothermie kunnen volgens Joblift met respectievelijk 577 en 109 vacatures nog geen bronnen van grote werkgelegenheid genoemd worden. Opvallend is dat bedrijven die personeel zoeken in deze laatste 2 sectoren duidelijk meer moeite hebben geschikte sollicitanten te vinden. Stonden vacatures in de zonne-energiesector gemiddeld 15 dagen open, daar stonden vacatures in de bio-energie gemiddeld 27 dagen open. Bedrijven in de geothermische sector hadden het met gemiddeld 32 dagen nog lastiger met het vinden van geschikte krachten.

AEG glas-glas zonnepaneel

Het glas-glas AEG zonnepaneel; AS-M602G

AEG zonnepanelen combineren de meest geavanceerde technologie met een hoge betrouwbaarheid in de productie om u een product bedoeld voor hoge prestaties te bieden. Het AEG glas-glas zonnepaneel AS-M602G levert tot 285 Wp en beschikt over PERC technologie.

AEG glas glas


Glas-glas zonnepaneel met PERC Technologie

Hierdoor heb je meer dan 20% cel efficiëntie en wordt de prestatie van de
zonne-installatie vergroot. Het PERC (“Passivated Emitter Rear Cell”) proces
verhoogt de zonnecel efficiëntie van het monokristallijn silicium door zij,
voor en achter coating. Hierdoor vindt er een hogere absorptie van licht plaats.
Dus ook een uitstekende dekking bij weinig licht. Tevens is hierdoor een kleiner
oppervlak aan zonnecellen nodig (tot -11%).
Het glas-glas AEG zonnepaneel verleent een operatie levensduur van meer dan
30 jaar, hogere lichtabsorptie en een uitstekende low-light prestatie. AEG
glas-glas modules kenmerken zich verder door een verbeterde chemische
weerstand tegen corrosie en waterdichtheid, waardoor ze een optimale keuze zijn
voor veeleisende omgevingen. 

Glas-glas AEG zonnepaneel AS-M602G in het kort:
• PERC technologie
• Geschikt voor een maximale systeemvoltage van 1500 V
• Uitstekende prestaties bij weinig licht
• Hoge chemische bestendigheid en waterdichtheid

Inwoners Zeeland aan de slag met energiebesparing

 Particuliere woningvoorraad aan de slag met energiebesparing08-02-2017

Zo’n 25 Zeeuwse partijen ondertekenen op vandaag het Zeeuws Energieakkoord voor energiebesparing in de bestaande particuliere woningvoorraad. Met het akkoord geven de betrokken partijen aan dat ze samen werk willen maken van energiebesparing en renovatie in de particuliere woningbouw in Zeeland.

De afgelopen jaren hebben alle betrokken partijen afzonderlijk geprobeerd om de particuliere woningmarkt in beweging te krijgen, met wisselend succes. Tot nog toe is het energieverbruik van Zeeuwse huishoudens ieder jaar iets opgelopen, maar in 2015 was er voor het eerst een lichte daling zichtbaar. In het landelijk Energieakkoord is vastgelegd dat alle huizen uiterlijk in 2050 energieneutraal moeten zijn. Het Zeeuws Energieakkoord wil door intensief samen te werken dat doel 5 jaar vroeger realiseren. Dat betekent echter dat er snel beweging moet komen: het is aan de woningeigenaren om zelf actie te nemen; de ondertekenaars van het Zeeuws Energieakkoord willen de woningeigenaren hierbij ondersteunen.

In Zeeland is er tot nog toe een beperkt aantal bestaande woningen energieneutraal gemaakt. Dit betekent dat de woning een extra jas heeft gekregen, dat de woning zelf energie opwekt middels zonnepanelen, doorgaans de gasaansluiting is verwijderd en een warmtepomp voor verwarming en koeling zorgt.

De initiatiefnemers van het Zeeuws Energieakkoord willen de woningeigenaren bewust maken, adviseren en ontzorgen door een overzichtelijk aanbod te maken voor het energieneutraal maken van de woning. Ze benutten elkaars expertise en netwerk en dragen één boodschap uit naar de woningeigenaren, zodat het makkelijker wordt om die keuze te maken die het beste bij hun wensen aansluit. Het gaat namelijk niet enkel om energie, maar ook om wooncomfort en de betaalbaarheid van energie. Naast het commitment dat de initiatiefnemers als organisatie/bedrijf hebben uitgesproken, zijn er gezamenlijke acties afgesproken, die in 2017 worden opgezet en uitgevoerd:

 • 1. Voorbeeldproject energieneutrale woning(en) in meerdere gemeenten en realisatie van
 • proeftuin(en)
 • 2. Ontwikkelen gezamenlijke boodschap naar particulieren
 • 3. Ontwikkeling menukaart voor te nemen maatregelen voor woningverbetering en het leveren
 • maatwerkadvies via adviseurs, zowel technisch als financieel
 • 4. Bewustwordingsactiviteiten:
 • a. Wedstrijd energiebesparing bewonersgroepen (wijken/dorpen)
 • b. Energiemarkt per gemeente
 • c. Excursies naar energieneutrale woningen
 • 5. Doorontwikkeling Zeeuws Energieakkoord en verbreding bestuurlijke borging.
 • Het akkoord wordt ondertekend door o.a. de volgende partijen:
 • – De dertien Zeeuwse gemeenten
 • – Provincie Zeeland
 • – Bouwend Zeeland
 • – Delta
 • – Enduris
 • – Hogeschool Zeeland
 • – vertegenwoordigers van Zeeuwse dorpen
 • – Economische Impuls Zeeland

Bron: www.impulszeeland.nl

De miljarden voor duurzame energie en het draagvlak bij de burger

De Nederlandse zonnepanelenmarkt groeit nu al vijf jaar stevig door. Voor 80 procent is deze groei gebaseerd op het ‘salderen’.
(Column | Peter Desmet | Solarclarity)
Al in 2013 gaf Minister Kamp aan deze regeling in 2017 te willen evalueren om hem in 2020, indien nodig, aan te kunnen passen middels een “nette overgangsregeling”. Begin Oktober echter gaf Minister Kamp aan het salderen nog dit jaar te willen evalueren. Hij kreeg bijval van Netbeheer Nederland voor een aanpassing van deze wetgeving. Het argument dat ze beiden aanvoeren om het salderen ter discussie te stellen is, hoe kan het ook anders: de kosten.
Echter, niemand weet hoeveel salderen de overheid exact kost. Het wordt immers niet gemeten. Welingelichte schattingen over de gederfde Energie Belasting blijven onder de 50 miljoen Euro steken. Netbeheer Nederland voegt daaraan toe dat zij kosten moeten maken om het net geschikt te houden voor al die terug geleverde stroom. Ze hebben vast een punt, maar specifiëren niet hoeveel die kosten zijn. Bovendien brengen ze een punt aan waar ik me al tijden aan stoor omdat ik het niet alleen bij Netbeheer Nederland maar nog steeds van links tot rechts in de politiek tegenkom: de claim dat mensen zonder zonnepanelen de kosten zouden moeten opbrengen voor mensen met zonnepanelen.
Het is waar dat Salderen energiebelastingderving tot gevolg heeft en het veranderende gedrag van mensen met een elektriciteitsaansluiting – iedereen dus – kosten met zich mee zal brengen. Het is echter niet juist dat daar alleen een bevoorrechte groep baat van zou hebben. Salderen is mogelijk voor werkelijk alle kleinverbruikers: mensen met een eigen huis; bewoners van een huurwoning; mensen met een eigen dak voor zonnepanelen; mensen zonder eigen dak voor zonnepanelen (via de zogeheten ‘postcoderoosregeling’, een variant op salderen); privé personen; scholen; sportclubs; ZZP’ers en MKB ondernemers. Laten we zeggen: voor iedereen. Behalve voor grote bedrijven, de grootverbruikers.
En dat is waar voor mij het schoentje het meest knelt. Salderen kost de overheid zo’n kleine 50 miljoen Euro per jaar. Veel geld daar niet van, maar vergeleken met de miljarden die via de SDE+-regeling naar grote bedrijven gaan, past het in mijn spreekwoordelijke holle kies.
De Nederlandse overheid geeft sinds 2012 via de SDE+-subsidie miljarden uit aan hernieuwbare energiebronnen bij grootverbruikers. Deze wordt gefinancierd door de Opslag Duurzame Energie die voornamelijk bij kleinverbruikers wordt geheven en deze miljarden staan niet ter discussie. U en ik brengen zo de 3,8 miljard Euro op die bijvoorbeeld de grote elektriciteitsbedrijven via biomassa in hun elektriciteitscentrales mogen opbranden. Geen enkel bezwaar tegen deze meest letterlijke vorm van geldverbranding, maar 50 miljoen euro voor zonnepaneeltjes bij u en mij: o jee! U en ik brengen zo de 2,3 miljard euro op die naar het Deense DONG Energy vloeien voor het windmolenpark voor de kust van Zeeland. Geen enkel bezwaar dat dit door de Nederlandse belastingbetaler bijeengebrachte geld zo naar een buitenlandse bedrijf vloeit, maar 50 miljoen voor zonnepaneeltjes bij u en mij: o jee!
Salderen is op dit moment de enige manier waarop een Nederlandse burger laagdrempelig en met een financieel voordeel kan meedoen aan de energietransitie. Haalt Kamp dit voordeel weg, dan wordt het inderdaad zo dat het financiële voordeel van duurzame energie uitsluitend bij een bevoorrechte groep terecht komt: grote, vaak buitenlandse bedrijven. De kosten daarentegen belanden geheel bij u en ik, de burgers, de kleinverbruikers.
Saldering is dan ook geen kostenpost. Het is een verzekering voor draagvlak onder de bevolking voor de energietransitie. Het is geld dat van burgers direct wordt herverdeeld onder burgers, scholen, sportkantines, het lokale MKB, enzovoorts. Het is een smeermiddel voor het grote veranderingsproject dat de energietransitie is. Waarin nieuwe duurzame energie niet alleen een Deens windmolenpark voor onze kust is, of Canadese bossen die in onze elektriciteitscentrales worden opgefikt, maar iets dat we allemaal doen. Waarin niet alleen miljarden naar grote buitenlandse bedrijven gaan, maar ook 50 miljoen naar de Nederlandse burger.

Stichting Zonnestroom Ondernemers Nederland: “Zon voor iedereen”

Minister Kamp heeft de vaste commissie voor Economische Zaken een officiële reactie gestuurd naar aanleiding van het rapport ‘Zon voor iedereen’ van de stichting Zonnestroom Ondernemers Nederland (ZON).

Minister Kamp van Economische Zaken nam het rapport ‘Zon voor iedereen’ eind september in ontvangst. De vaste commissie voor Economische Zaken verzocht de minister te reageren op het door ZON opgestelde rapport.
Minister Kamp stelt in zijn brief aan de commissie het volgende: ‘De stichting Z.O.N. wil dat zonne-energie als volwassen technologie aan de energiemix deelneemt. In het rapport wordt de energietransitie beschreven als een majeur veranderingsproces waarbij een breed draagvlak onontbeerlijk is. De stichting Z.O.N. stelt dat dit vereist dat er mogelijkheden voor iedereen zijn om te participeren en wijst op onderzoek waaruit blijkt dat zonne-energie door burgers in Nederland als meest aantrekkelijke vorm van hernieuwbare energieopwekking en als ‘het meest dichtbij’ wordt ervaren. Voor zonne-energieopwekking wordt in het rapport binnen 7 jaar een groei van 5 PetaJoule (PJ) naar minstens 17 PJ voorzien, met saldering als cruciaal ‘smeermiddel’ voor de transitie. … de staatssecretaris van Financiën en ikzelf hebben besloten om de salderingsregeling nog dit jaar te evalueren. Dit mede gezien de verschillende signalen die ik heb gekregen over de groeiende investeringsonzekerheid met betrekking tot zonnepanelen als gevolg van onzekerheid over de toekomst van de salderingsregeling. Voor beantwoording van de vraag hoe de regeling na 2020 vorm te geven, bekijk ik de regeling in de bredere context van de stimulering van zonne-energie en de gewenste groei van decentrale hernieuwbare energieopwekking.’
Kamp stelt verder: ‘De auteurs bepleiten meer onderzoek naar batterijen op het niveau van woningen om opgewekte energie binnen een etmaal te gebruiken, alsook meer onderzoek naar seizoen overbruggende energieopslag op centraal niveau. Ik onderschrijf dat energieopslag van cruciaal belang is voor de energietransitie.’

Henk_Kamp_2011_(1)

AEG als 1 na beste getest in juli 2016

Na een uitvoerige test zijn de AEG Zonnepanelen als tweede geëindigd.


Als officieel distributeur van AEG van de Benelux, kunnen we zeggen dat we ontzettend trots zijn op de uitslag van de geteste zonnepanelen.

AEG Industrial Solar is als beste poly / mono paneel uit de test gekomen.

De test betrof 42 andere merken die op dit moment op de
Nederlandse markt beschikbaar zijn. Het is een mix geweest van verschillende
productielanden uit o.a. China en Duitsland.

Wat maakt AEG dan zo bijzonder?

Afbeelding
Afbeelding

 

Testresultaten:

Onderstaande afbeelding geeft de testresultaten weer van onze AEG Poly uitvoering.

Afbeelding       Aan de buitenkant is vaak niets te zien!

Pv-modules worden vaak getest op actieve
en inactieve cel breaks (micro-cracks).

Cel breaks (micro-scheuren) zijn in
3 categorieën ingedeeld:

 • Niet kritisch (groene vakje): Cel is niet beschadigd
 • Kritisch (gele vakje): Minder dan 20% van de cel is beschadigd
 • Zeer kritisch : Meer dan 20% van de cel is beschadigd

Alle AEG uitvoeringen

Solar Tester heeft met haar mobiele testlab zonnepanelen van alle
AEG uitvoeringen getest bij VDH Solar Groothandel B.V. Met de mobiele test-center
doen ze een Flash-test om het vermogen van het zonnepaneel te meten en
maken ze een EL beeld waardoor eventuele productiefouten, ‘micro-cracks’ en
andere afwijkingen zichtbaar worden.

De volgende uitvoeringen zijn getest:
 • AEG Poly 260                    AEG Mono Full Black 275
 • AEG Poly black 260                             AEG Mono 285

 

Zonnewal: twee vliegen in een klap!

In 2020 moeten we in Nederland 14% van de energie uit duurzame bronnen opwekken. De zonnewal langs de snelweg kan bijdragen aan het behalen van deze doelstelling. Dit is een geluidsscherm met zonnepanelen. Goed idee. Er zijn meerdere initiatieven omtrent de ontwikkeling van deze zonneschermen. Wanneer zullen we deze langs de weg zien?

Eérste zonnewal in Nederland

De eerste grote zonnewal in Nederland is een feit. Langs de A20 bij Rotterdam begint eind deze maand de aanleg van het scherm. Het is een initiatief van Solar Green Point, in samenwerking met energieleverancier Eneco. Jaren van onderzoek gingen er aan de wal vooraf. Een woordvoerder van Eneco zegt tegen de Telegraaf: “Jaren geleden wilden enkele omwonenden al een dergelijk initiatief, alleen heb je te maken met vergunningen omdat het een grondgebonden park is en natuurlijk het kostenplaatje.” De zonnewal wordt een kilometer lang, 11 meter hoog en bevat 2000 zonnepanelen. Met de stroom die hiermee wordt opgewekt, kunnen 150 huishoudens in omliggende wijken van stroom worden voorzien. Spannend, eind van het jaar moet de zonnewal klaar zijn.

 

A1 Vathorst: goed zonnetje

Ook de gemeente Amersfoort laat onderzoek doen naar de mogelijkheden van een stroomopwekkend geluidsscherm. Mooie plek daarvoor is de A1 bij Vathorst, daar staat de zon heel de dag op. De zonnewal die de gemeente voor ogen heeft, is enkele kilometers lang en zal bedrijven langs de A1 moeten voorzien van energie. Hans Buijtelaar, verkeerswethouder (VVD Amersfoort), meldt aan het AD dat hij hoopt Amersfoort hiermee als duurzame gemeente op de kaart te zetten, maar dat het zonne-energieproject wel complex is door de betrokkenheid van meerdere partijen: “We kunnen er niet zelfstandig over beslissen. Als het zover komt, dan zullen we samen op moeten trekken met wegbeheerder Rijkswaterstaat en met het Ontwikkel Bedrijf Vathorst.”

Solar Highways-project

Dan hebben we nog Rijkswaterstaat, die al sinds 2014 bezig is met de voorbereidingen voor een zonnewal, in samenwerking met partners ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland ) en SEAC (Solar Energy Application Centre). Hun project, genaamd Solar Highways, heeft van de Europese Commissie een subsidie van €1,4 miljoen ontvangen. Dit zonne-geluidsscherm zal van twee kanten zonlicht kunnen opvangen, zodat de ochtend- en middagzon optimaal benut worden. Om diefstal te voorkomen worden de zonnepanelen geïntegreerd in de geluidswal. Dit is bij de zonnewal langs de A20 niet het geval. Naar verwachting zal de zonnewal begin 2018 klaar zijn voor gebruik. De A16 bij Dordrecht wordt waarschijnlijk de eerste locatie voor dit scherm. Het wordt 450 meter lang en 6 meter hoog en zal ongeveer 70 huishoudens kunnen voorzien van stroom.

 

Handig, die dubbele functie

Met zonnewallen slaan we twee vliegen in een klap: het geluid van het verkeer wordt tegengehouden én er wordt groene energie opgewekt. Met deze energie kunnen huishoudens worden voorzien van stroom. De hoeveelheid duurzame energie die we in Nederland opwekken zal hierdoor toenemen. Zeker als het Solar Highways-project succesvol blijkt en die kilometers aan ‘normale’ geluidswallen vervangen kunnen worden door zonnewallen. Halen we die 14% duurzaam in 2020 ook wat makkelijker. Goed bezig, zon!