Category Archives: Zonnepanelen

De miljarden voor duurzame energie en het draagvlak bij de burger

De Nederlandse zonnepanelenmarkt groeit nu al vijf jaar stevig door. Voor 80 procent is deze groei gebaseerd op het ‘salderen’.
(Column | Peter Desmet | Solarclarity)
Al in 2013 gaf Minister Kamp aan deze regeling in 2017 te willen evalueren om hem in 2020, indien nodig, aan te kunnen passen middels een “nette overgangsregeling”. Begin Oktober echter gaf Minister Kamp aan het salderen nog dit jaar te willen evalueren. Hij kreeg bijval van Netbeheer Nederland voor een aanpassing van deze wetgeving. Het argument dat ze beiden aanvoeren om het salderen ter discussie te stellen is, hoe kan het ook anders: de kosten.
Echter, niemand weet hoeveel salderen de overheid exact kost. Het wordt immers niet gemeten. Welingelichte schattingen over de gederfde Energie Belasting blijven onder de 50 miljoen Euro steken. Netbeheer Nederland voegt daaraan toe dat zij kosten moeten maken om het net geschikt te houden voor al die terug geleverde stroom. Ze hebben vast een punt, maar specifiëren niet hoeveel die kosten zijn. Bovendien brengen ze een punt aan waar ik me al tijden aan stoor omdat ik het niet alleen bij Netbeheer Nederland maar nog steeds van links tot rechts in de politiek tegenkom: de claim dat mensen zonder zonnepanelen de kosten zouden moeten opbrengen voor mensen met zonnepanelen.
Het is waar dat Salderen energiebelastingderving tot gevolg heeft en het veranderende gedrag van mensen met een elektriciteitsaansluiting – iedereen dus – kosten met zich mee zal brengen. Het is echter niet juist dat daar alleen een bevoorrechte groep baat van zou hebben. Salderen is mogelijk voor werkelijk alle kleinverbruikers: mensen met een eigen huis; bewoners van een huurwoning; mensen met een eigen dak voor zonnepanelen; mensen zonder eigen dak voor zonnepanelen (via de zogeheten ‘postcoderoosregeling’, een variant op salderen); privé personen; scholen; sportclubs; ZZP’ers en MKB ondernemers. Laten we zeggen: voor iedereen. Behalve voor grote bedrijven, de grootverbruikers.
En dat is waar voor mij het schoentje het meest knelt. Salderen kost de overheid zo’n kleine 50 miljoen Euro per jaar. Veel geld daar niet van, maar vergeleken met de miljarden die via de SDE+-regeling naar grote bedrijven gaan, past het in mijn spreekwoordelijke holle kies.
De Nederlandse overheid geeft sinds 2012 via de SDE+-subsidie miljarden uit aan hernieuwbare energiebronnen bij grootverbruikers. Deze wordt gefinancierd door de Opslag Duurzame Energie die voornamelijk bij kleinverbruikers wordt geheven en deze miljarden staan niet ter discussie. U en ik brengen zo de 3,8 miljard Euro op die bijvoorbeeld de grote elektriciteitsbedrijven via biomassa in hun elektriciteitscentrales mogen opbranden. Geen enkel bezwaar tegen deze meest letterlijke vorm van geldverbranding, maar 50 miljoen euro voor zonnepaneeltjes bij u en mij: o jee! U en ik brengen zo de 2,3 miljard euro op die naar het Deense DONG Energy vloeien voor het windmolenpark voor de kust van Zeeland. Geen enkel bezwaar dat dit door de Nederlandse belastingbetaler bijeengebrachte geld zo naar een buitenlandse bedrijf vloeit, maar 50 miljoen voor zonnepaneeltjes bij u en mij: o jee!
Salderen is op dit moment de enige manier waarop een Nederlandse burger laagdrempelig en met een financieel voordeel kan meedoen aan de energietransitie. Haalt Kamp dit voordeel weg, dan wordt het inderdaad zo dat het financiële voordeel van duurzame energie uitsluitend bij een bevoorrechte groep terecht komt: grote, vaak buitenlandse bedrijven. De kosten daarentegen belanden geheel bij u en ik, de burgers, de kleinverbruikers.
Saldering is dan ook geen kostenpost. Het is een verzekering voor draagvlak onder de bevolking voor de energietransitie. Het is geld dat van burgers direct wordt herverdeeld onder burgers, scholen, sportkantines, het lokale MKB, enzovoorts. Het is een smeermiddel voor het grote veranderingsproject dat de energietransitie is. Waarin nieuwe duurzame energie niet alleen een Deens windmolenpark voor onze kust is, of Canadese bossen die in onze elektriciteitscentrales worden opgefikt, maar iets dat we allemaal doen. Waarin niet alleen miljarden naar grote buitenlandse bedrijven gaan, maar ook 50 miljoen naar de Nederlandse burger.

AEG als 1 na beste getest in juli 2016

Na een uitvoerige test zijn de AEG Zonnepanelen als tweede geëindigd.


Als officieel distributeur van AEG van de Benelux, kunnen we zeggen dat we ontzettend trots zijn op de uitslag van de geteste zonnepanelen.

AEG Industrial Solar is als beste poly / mono paneel uit de test gekomen.

De test betrof 42 andere merken die op dit moment op de
Nederlandse markt beschikbaar zijn. Het is een mix geweest van verschillende
productielanden uit o.a. China en Duitsland.

Wat maakt AEG dan zo bijzonder?

Afbeelding
Afbeelding

 

Testresultaten:

Onderstaande afbeelding geeft de testresultaten weer van onze AEG Poly uitvoering.

Afbeelding       Aan de buitenkant is vaak niets te zien!

Pv-modules worden vaak getest op actieve
en inactieve cel breaks (micro-cracks).

Cel breaks (micro-scheuren) zijn in
3 categorieën ingedeeld:

 • Niet kritisch (groene vakje): Cel is niet beschadigd
 • Kritisch (gele vakje): Minder dan 20% van de cel is beschadigd
 • Zeer kritisch : Meer dan 20% van de cel is beschadigd

Alle AEG uitvoeringen

Solar Tester heeft met haar mobiele testlab zonnepanelen van alle
AEG uitvoeringen getest bij VDH Solar Groothandel B.V. Met de mobiele test-center
doen ze een Flash-test om het vermogen van het zonnepaneel te meten en
maken ze een EL beeld waardoor eventuele productiefouten, ‘micro-cracks’ en
andere afwijkingen zichtbaar worden.

De volgende uitvoeringen zijn getest:
 • AEG Poly 260                    AEG Mono Full Black 275
 • AEG Poly black 260                             AEG Mono 285

 

Zonnewal: twee vliegen in een klap!

In 2020 moeten we in Nederland 14% van de energie uit duurzame bronnen opwekken. De zonnewal langs de snelweg kan bijdragen aan het behalen van deze doelstelling. Dit is een geluidsscherm met zonnepanelen. Goed idee. Er zijn meerdere initiatieven omtrent de ontwikkeling van deze zonneschermen. Wanneer zullen we deze langs de weg zien?

Eérste zonnewal in Nederland

De eerste grote zonnewal in Nederland is een feit. Langs de A20 bij Rotterdam begint eind deze maand de aanleg van het scherm. Het is een initiatief van Solar Green Point, in samenwerking met energieleverancier Eneco. Jaren van onderzoek gingen er aan de wal vooraf. Een woordvoerder van Eneco zegt tegen de Telegraaf: “Jaren geleden wilden enkele omwonenden al een dergelijk initiatief, alleen heb je te maken met vergunningen omdat het een grondgebonden park is en natuurlijk het kostenplaatje.” De zonnewal wordt een kilometer lang, 11 meter hoog en bevat 2000 zonnepanelen. Met de stroom die hiermee wordt opgewekt, kunnen 150 huishoudens in omliggende wijken van stroom worden voorzien. Spannend, eind van het jaar moet de zonnewal klaar zijn.

 

A1 Vathorst: goed zonnetje

Ook de gemeente Amersfoort laat onderzoek doen naar de mogelijkheden van een stroomopwekkend geluidsscherm. Mooie plek daarvoor is de A1 bij Vathorst, daar staat de zon heel de dag op. De zonnewal die de gemeente voor ogen heeft, is enkele kilometers lang en zal bedrijven langs de A1 moeten voorzien van energie. Hans Buijtelaar, verkeerswethouder (VVD Amersfoort), meldt aan het AD dat hij hoopt Amersfoort hiermee als duurzame gemeente op de kaart te zetten, maar dat het zonne-energieproject wel complex is door de betrokkenheid van meerdere partijen: “We kunnen er niet zelfstandig over beslissen. Als het zover komt, dan zullen we samen op moeten trekken met wegbeheerder Rijkswaterstaat en met het Ontwikkel Bedrijf Vathorst.”

Solar Highways-project

Dan hebben we nog Rijkswaterstaat, die al sinds 2014 bezig is met de voorbereidingen voor een zonnewal, in samenwerking met partners ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland ) en SEAC (Solar Energy Application Centre). Hun project, genaamd Solar Highways, heeft van de Europese Commissie een subsidie van €1,4 miljoen ontvangen. Dit zonne-geluidsscherm zal van twee kanten zonlicht kunnen opvangen, zodat de ochtend- en middagzon optimaal benut worden. Om diefstal te voorkomen worden de zonnepanelen geïntegreerd in de geluidswal. Dit is bij de zonnewal langs de A20 niet het geval. Naar verwachting zal de zonnewal begin 2018 klaar zijn voor gebruik. De A16 bij Dordrecht wordt waarschijnlijk de eerste locatie voor dit scherm. Het wordt 450 meter lang en 6 meter hoog en zal ongeveer 70 huishoudens kunnen voorzien van stroom.

 

Handig, die dubbele functie

Met zonnewallen slaan we twee vliegen in een klap: het geluid van het verkeer wordt tegengehouden én er wordt groene energie opgewekt. Met deze energie kunnen huishoudens worden voorzien van stroom. De hoeveelheid duurzame energie die we in Nederland opwekken zal hierdoor toenemen. Zeker als het Solar Highways-project succesvol blijkt en die kilometers aan ‘normale’ geluidswallen vervangen kunnen worden door zonnewallen. Halen we die 14% duurzaam in 2020 ook wat makkelijker. Goed bezig, zon!

Doorbraak van duurzaam

Doorbraak van Duurzaam

offertes vergelijken zonnepanelen

Het staat niet in de krant, maar er trekt een stille revolutie door de wereld: duurzame energie is goedkoper aan het worden dan energie opgewekt uit fossiele brandstoffen. Dat betekent in toenemende mate dat een keuze voor wind- en zonne-energie geen ethische meer is, maar een economische. En dat zal de overgang naar duurzame energie sterk versnellen.

In landen als Brazilië, Australië, Chili en delen van de Verenigde Staten is de overweging om over te gaan op duurzame energie nu al een puur economische geworden. De komende jaren zal de prijs van zonne- en windenergie in snel tempo verder dalen. En daarna zal het aantal landen waar het omslagpunt voor duurzame energie doorbroken wordt bereikt, verder toenemen.

Filmpje!

offertes vergelijken zonnepanelen

Offertes vergelijken

Offertes vergelijken: waar let ik op?

Deze blog is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat mensen met een eigen woning geld kunnen besparen op klussen in en rond het huis. Meerdere offertes aanvragen en vergelijken is verstandig, want u kunt een hoop geld besparen. Maar waar moet u allemaal op letten? In dit artikel leest u daar meer over.

Beoordeling van de offerte

 Krijgt u voldoende inzicht in de materialen en werkzaamheden
 Worden gebruikte materialen duidelijk omschreven?
 Wordt de kwaliteit van het gebruikte materiaal goed omschreven?
 Krijgt u voldoende inzicht in de kosten van de materialen en de werkzaamheden?
 Komt er een technische voorinspectie?
 Is alles in begrijpelijk taal omschreven in de offerte?

 Is het duidelijk wat u daadwerkelijk in totaal moet gaan betalen? (en wanneer)
 Wordt er gebruik gemaakt van een vaste aanneemsom?
 Is het mogelijk dat er eventuele kosten bijkomen? (wordt dit aangegeven?)
 Zijn deze eventuele kosten duidelijk omschreven? En heeft u een indicatie?
 Heeft u inzicht in de totale kosten en de opbouw van de kosten?
 Is er sprake van betalingstermijnen?
 Moet er vooraf of achteraf worden betaald? (achteraf is natuurlijk ideaal)

 Onder welke voorwaarden zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer?
 Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de duur?
 Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de aanvang?
 Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de oplevering van de werkzaamheden?
 De werkzaamheden worden opgeleverd als het werk klaar is (ja of nee?)
 Worden er andere voorwaarden genoemd?
 Welke garanties worden genoemd (denk aan: materialen en werkzaamheden)
 Hoe lang is de offerte geldig? En is de tijdsduur genoeg?

Na deze checklist kunt u zelf beoordelen of de offerte goed is of niet. Een bedrijf dat bijvoorbeeld geen referenties geeft/heeft, kunt u het beste mijden. Hieronder vindt u nog een aantal aandachtspunten bij het aanvragen van offertes en het vergelijken ervan.

Aandachtspunten:

 1. Bij het invullen van een offerte formulier is het belangrijk dat u zo precies mogelijk uw opdracht omschrijft. Hoe duidelijker uw offerte-aanvraag des te nauwkeuriger de offerte zal zijn die u ontvangt.
 2. Vraag minimaal 3 offertes aan om een goede vergelijking te kunnen maken. U kunt hiermee een goed beeld krijgen van de prijzen, professionaliteit en vakkundigheid van de bedrijven.
 3. Zorg dat u erachter komt wie uw opdracht zal vervullen. Dit kunt u simpelweg doen door het bedrijf op te zoeken via Google. U kunt hier kijken naar beoordelingen van recente klanten. Een bedrijf dat niet te vinden is, is voor u al een goede reden om niet voor dat bedrijf te kiezen. Tevens kunt u de financiële gezondheid van een bedrijf checken via de Kamer van Koophandel.
 4. Controleer of het project verzekerd is. De meeste bedrijven hebben een aansprakelijkheids-verzekering, maar zeker niet alle bedrijven. Zorg dat u weet wat de garanties zijn. Deze fase is zeer belangrijk om in de toekomst verassingen en misverstanden te voorkomen.
 5. Bij een omvangrijke opdracht kan een bedrijf om een voorschot vragen. Wees in deze fase professioneel en vraag wat er nodig is zodat alles formeel kan worden vastgesteld op papier. Betaal het voorschot en controleer de bon na afloop.
 6. Betaal niet in één keer. Maar in stappen. Hierdoor kunt u tussentijds uw onvrede aangeven en zal het bedrijf mee moeten werken.
 7. De laatste tip is misschien wel de belangrijkste. Gun uw zelf tijd om beslissingen te maken. Gun daarnaast ook het bedrijf tijd om aan uw opdracht te beginnen. Haastige spoed is namelijk zelden goed.

Tesla Powerwall energie-opslag

Energie-opslag voor een duurzaam huis

De Tesla Powerwall is een thuis-batterij die gebruik maakt van elektriciteit afkomstig van zonnepanelen of, bijvoorbeeld tijdens het daltarief, uit het elektriciteitsnet om uw woning in de avond van stroom te voorzien. Geautomatiseerd, compact en eenvoudig te installeren, geeft Powerwall de mogelijk uw zelf-consumptie van zonne-energie te maximaliseren.

tesla powerwall

Waarom Tesla Powerwall?

Dankzij de thuisbatterijen van Tesla profiteert u maximaal van uw zonnepanelen. Deze batterijen bieden bovendien verschillende oplossingen voor reservevoeding. U hoeft zelfs niet meer afhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet. Zie ook ons bericht over salderen.

Volledig onafhankelijk van het net

Combineer zonnepanelen met een of meer Tesla Powerwall-thuisbatterijen om uw huis volledig onafhankelijk van het elektriciteitsnet van stroom te voorzien. Een netto energielabel van nul betekent dat uw huis net zoveel energie produceert als verbruikt, maar in het geval er behoefte is aan meer stroom dan is uw huis nog altijd op het elektriciteitsnet aangesloten.

Mooi functioneel

De huidige generatie thuis-batterijen zijn groot, duur om te installeren en duur in onderhoud. De Powerwall lithium-ion batterij daarentegen, is gebaseerd op Tesla’s bewezen batterijtechnologie uit de auto-industrie om uw huis veilig en economisch van stroom te voorzien. Powerwall is volledig geautomatiseerd, kan eenvoudig geïnstalleerd worden en vraagt geen onderhoud.

Capaciteit

Elke Tesla Powerwall heeft een energieopslagcapaciteit van 7 kWh. Dit is voldoende om de meeste huizen in de avonduren van stroom te voorzien met behulp van elektriciteit die overdag door zonnepanelen wordt gegenereerd. Er kunnen meerdere batterijen gezamenlijk geïnstalleerd worden voor huizen met grotere energiebehoeften. Er is een versie voor een wekelijkse cyclus van 10 kWh beschikbaar voor backup toepassingen.

tesla battery-specs-dutchNadelen

De grootte van het apparaat. Hoogte 1.30 meter, breedte 0,86 meter en diepte 0,18 meter. Het prijskaartje dat aan de accu van 7 Kwh hangt, is 3.675 euro, exclusief omvormer en installatiekosten. Daarnaast moet ook de aanschaf van zonnepanelen worden meegenomen. Een installatie van 10 panelen inclusief omvormer en eenmalige vervanging van de omvormer kost zo’n 4.700 euro, becijferde Milieu Centraal. Dan heb je een capaciteit van zo’n 2.500 wattpiek, waarmee je circa 2.200 Kwh per jaar aan stroom kunt opwekken.

Een gemiddeld Nederlands gezin verbruikt 3.340 Kwh per jaar aan elektriciteit, aldus voorlichtingsinstituut Nibud. Als je uit 10 zonnepanelen jaarlijks zo’n 2.200 Kwh stroom haalt, komt dat neer op ongeveer 6 Kwh per dag. Dat zou betekenen dat een doorsnee huishouden met 10 panelen en de Powerwall van 7 Kwh kan voorzien in ongeveer twee derde van de dagelijkse energievoorziening.

Zet je de totale investering in de zonnepanelen en de thuisaccu van Tesla af tegen de huidige gemiddelde stroomprijs van 23 eurocent per Kwh, dan leveren zonnepanelen plus de accu van Tesla na ongeveer 15 jaar een financiële besparing op. Uitgangspunt hierbij is dat de stroomprijs gemiddeld met 2 procent per jaar stijgt.

filmpje over de Tesla Powerwall

 

 

Zonnepanelen Prijs Index: van ruim € 12.000 naar € 6.000

Zonnepanelen Prijs – Vergelijk prijzen lokale installateurs

De prijs van zonnepanelen is in 2011 en 2012 hard gedaald en is in 2013 gestabiliseerd volgens onderzoek van CompareMySolar. De goedkoopste 4 kWp systemen van 16 panelen kosten nu in 2014 op dit moment nog maar € 6.000. Op een zuidelijk dak leveren deze zonnepanelen ongeveer € 750 per jaar op, wat een rendement is van 13%. Zonnepanelen kunnen daarmee makkelijk concurreren met de prijs van stroom uit het stopcontact en al helemaal met de rente op je spaarrekening! 

Zonnepanelen Prijs Index: van ruim € 12.000 naar € 6.000

De Zonnepanelen Prijs Index (incl. btw en installatie) is momenteel de helft lager dan begin 2011. Een 4 kWp systeem (16 panelen van 250 Wp, opbrengst +/- 3500 kWh) kostte begin 2011 nog ruim € 12.000. Dit zelfde systeem is nu verkrijgbaar vanaf € 6.000. De index hiernaast toont het gemiddelde van de 10 beste prijzen per maand op basis van 1500 prijsoffertes. Vergelijkingswebsite CompareMySolar kan middels een netwerk van meer dan 75 installateurs van zonnepanelen altijd de beste prijs van zonnepanelen vergelijken.

Rendement: verdubbeld sinds 2011 van 6% tot 13%

Op een zuidelijk dak in Nederland levert een 4 kWp systeem ongeveer 3.500 kWh per jaar op. Bij een electriciteitsprijs van 22 eurocent levert dit in het eerste jaar ongeveer € 750 aan energiebesparing op, wat stijgt bij een stijgende energieprijs. Dit is een rendement van 13%, zoals getoond in de tweede grafiek. De realistische terugverdientijd is ongeveer 7 1/2 jaar en dat minder dan 1/3 van de verwachte levensduur van zonnepanelen. Een andere manier om dit de bekijken is dat je nu voor 25 jaar electricteit koopt voor een derde van de prijs. Zonnepanelen kunnen nu rechtstreeks concurreren met de prijs van stroom uit het stopcontact.

prijsindex_zonnepanelen_feb14_groot

 

Salderen na 2020

Heel veel redenen om niet bang te zijn voor een mogelijke slechtere salderingsregeling na 2020:

 1. Bent u in het bezit van een ferrarismeter? Wees er zuinig op. Deze meter bevat een terugdraaischijf en draait terug als er productie is van zonnepanelen.  Doordat de ferrarismeter terugdraait bij teruglevering is de vergoeding gelijk aan de stroomprijs voor levering. Bij de digitale meters wordt teruggeleverde elektriciteit separaat bijgehouden en zou voor teruggeleverde stroom een lagere prijs gerekend kunnen worden. 60 ferrarismeterIn het kader van de stimuleringsregeling duurzame energieproductie zijn er regelingen die moeten zorgen voor een “redelijke terugleververgoeding“. Salderen tussen afgenomen en teruggeleverde stroom behoort ook tot de mogelijkheden, en is in Nederland tot (minimaal) 2020 wettelijk verplicht.
 2. Als de salderingsregeling al zal worden aangepast dan is er nog ruim 4 jaar de tijd om van deze “gunstige” regeling gebruik te maken. Dan is de investering al zeker voor de helft terugverdiend. Vereniging Eigen Huis liet weten blij te zijn met de toezegging dat salderen tot 2020 mogelijk blijft. De belangenorganisatie voor huiseigenaren is een groot voorstander van de huidige salderingsregeling. Een overgangsregeling voor bezitters van zonnepanelen is ook goed nieuws, maar de VEH stelt het jammer te vinden dat er niet nu al een overgangsperiode van 10 jaar is aangekondigd.
 3. Wist u dat zeker 25% van de stroomproductie direct naar de elektrische apparaten toegaat? Dat betekent dat 75% van de opwekking terug geleverd gaat worden. Heeft u slechts minder panelen aangeschaft dan nodig zou zijn om de hele energiebehoefte te dekken dan is het aantal kw/u nog lager en dus nog minder nadelig.
 4. Zelf energie opslaan is de toekomst. Met accu’s wel te verstaan. Misschien zelfs de accu van uw toekomstige electrische auto. Tegen die tijd zijn er wellicht mogelijkheden om electriciteit goedkoop zelf op te slaan. Opslag_zonne_energie
 5. De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld om in 2020 16% van onze totale energiebehoefte duurzaam op te wekken. We zitten nu op 3,9%, het is daarom van belang dat het aantrekkelijk blijft voor particulieren en bedrijven om in zonnepanelen te investeren. Begin 2014 zijn nieuwe maatregelen ingevoerd die zonnepanelen aantrekkelijker maken, zoals onbeperkt salderen en salderen op afstand.
 6. Waarom zal de regering de regeling niet afschaffen?
 • Hiervoor bestaan verschillende argumenten:
 • Nederland is in internationaal verband overeengekomen om zich aan de (bescheiden) klimaatdoelstellingen te houden. Momenteel zijn windenergie, bio-energie (biogas en biodiesel) en overige hernieuwbare energie lang niet voldoende De totale bijdrage duurzame energie op het totale energieverbruik is momenteel ongeveer 4%, terwijl de doelstelling voor 2020 16% is. Als de helft van alle huishoudens duurzame stroom zou gebruiken, levert dat 1,3 % verduurzaming op het totale energieverbruik. Alleen de groeiende bijdrage van PV op particuliere daken is dus lang niet genoeg maar wel hard nodig om in combinatie met andere middelen het doel te halen.
 • De relatief hoge energiebelasting voor kleingebruikers is in 1996 als een Regulerende Energie Belasting ingevoerd om energiebesparing en verduurzaming te stimuleren. Dat gebeurde budgetneutraal in ruil voor vermindering van de inkomstenbelasting Nu dit werkt en vele mensen volop in PV investeren zou het van onbehoorlijk bestuur getuigen als de saldering om fiscale reden weer werd afgeschaft.
 • In Nederland is maar één politieke stroming, die met financiële steun uit de fossiele energiebranche het klimaatprobleem ontkent, en tegen verduurzaming van de energievoorziening is. Het ziet er naar uit dat deze groep nooit regeringsverantwoordelijkheid zal krijgen. Als over enkele jaren meer dan een miljoen huishoudens salderen, zal het politieke draagvlak voor afschaffing niet groot zijn.
 • Het is vrij gemakkelijk om het fiscale gat te dichten met een verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers. Grootverbruikers gebruiken 75 miljard kWh en betalen slechts 1 cent per kWh energiebelasting, terwijl de consumenten bij elkaar ca 25 miljard kWh gebruiken en zo’n 15 cent belasting per kWh moet betalen.. Een verhoging naar 4 cent/kWh voor de grootverbruikers is voldoende om weer 2 miljard binnen te halen.
 • Dit is echter een politieke keus die het bedrijfsleven niet zal omarmen en dus voor de VVD niet acceptabel is. Een geleidelijke verhoging met 0,2 cent per jaar gedurende 20 jaar zou wellicht wel politiek haalbaar zijn en is voldoende om het verlies door het stijgend aantal particuliere PV installaties te compenseren .
 • Door hogere energiebelasting voor bedrijven ontstaat geen onontkoombare lastenverzwaring, maar een sterke stimulans voor investering in duurzame energie en in energiebesparing. Daarmee kan de lastenverzwaring gemakkelijk worden gecompenseerd. Dit draagt bij aan het halen van de klimaatdoelstelling maar ook aan meer werkgelegenheid. Uiteindelijk levert die toename van investeringen en werkgelegenheid meer inkomsten aan de staat dan de energiebelasting.
 • De balans tussen productie en gebruik is ook te bereiken door grotere internationale netwerken, betere afstemming van productie en verbruik, opslag in accu’s van elektrische voertuigen, groeiende bijdrage van windenergie en energiebesparingsmaatregelen.
 • Door de vijf oudste kolencentrales te sluiten (volgens het energieakkoord van 2013) en moderne gasgestookte centrales als back up te gebruiken, zullen de energieleveranciers toch al een geheel andere kostencalculatie krijgen. De grote energieleveranciers doen er beter aan te anticiperen op een energietransitie dan deze tegen te willen houden. In plaats van kolencentrales te bouwen zouden zij bijvoorbeeld kunnen investeren in systemen voor grootschalige energieopslag. Dan zou het billijk zijn om geld te vragen voor het gebruik van het net als energiebuffer.
 • 8 Uiteindelijk zal duurzame energie uit zon en wind goedkoper zijn dan elektrische energie uit centrales met fossiele brandstoffen. Nu al is in meer dan 87 landen stroom uit wind en zon voor de consument goedkoper dan stroom van fossiele centrales. Het is dus zinloos om de fossiele centrales de hand boven het hoofd te houden.
 • 9 Nederland loopt nu hopeloos achter in de energietransitie. We missen een enorme markt van hoogwaardige technologische dienstverlening en producten als we niet meegaan.
 • 10 Nederland wordt steeds afhankelijker van energie uit onbetrouwbaar buitenland. (Olie en gas) Ons eigen gas raakt binnen 20 jaar op. Een grotere onafhankelijkheid en zelfredzaamheid is zeer urgent.
 • Als de saldering wordt afgeschaft, zal de consument slimme wegen vinden om zijn eigen verbruik beter af te stemmen op de eigen productie, zodat een groter deel al direct vóór de meter gecompenseerd wordt. Bovendien zal de ontwikkeling van opslag in accu’s of in waterstof of andere energiedragers binnen 10 – 15 jaar zo goedkoop worden, dat de consument niet meer zo sterk van het net afhankelijk is. Afschaffing van de saldering zal dit sterk bevorderen en dus niet opnieuw belastinginkomsten opleveren.
 • Als saldering wordt afgeschaft zal Nederland zeer uit de pas lopen in vergelijking met omringende landen zowel als met de VS, Japan, Australië, China.
 • Na minister Kamp komt er hopelijk een minister die niet inzet op schaliegas, die inzet op energiebesparing in plaats van zo veel mogelijk gas verkopen, die grootverbruikers durft aan te pakken en die onze ambitie tot verduurzaming durft op te schroeven tot 100% in 2050. Kortom een minister die geeft om zijn kinderen en kleinkinderen. Henk_Kamp_2011_(1)

Zonnepanelen aanschaffen zonder te investeren

Informatie over subsidies en leningen

Kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl voor alle subsidies voor duurzame woningverbetering. Hier vindt u ook lokale initiatieven.

U kunt fiscaal voordeel hebben

In de meeste gevallen kunt u de rente die u betaalt voor een groene lening aftrekken van uw inkomstenbelasting. Dit zijn de voorwaarden:

 • U gebruikt het geleende bedrag voor duurzame woningverbetering.
 • U investeert in uw eerste eigen woning.
 • Gebruikt u de lening voor zonnepanelen? Dan moeten deze ‘nagelvast’ aan de woning worden vastgemaakt.

Hoeveel fiscaal voordeel u heeft, hangt af van uw persoonlijke situatie. Neem daarom altijd contact op met uw belastingadviseur als u precies wilt weten wat voor u geldt. Of kijk op www.belastingdienst.nl.

Op de website Greenloans kunt u meer informatie vinden over leningen voor hypotheken.

Let op: Geld lenen kost geld.