Salderen tot 2020

Salderen ongewijzigd tot 2020

Belangrijkste argument van minister Kamp blijft dat particulieren met zonnepanelen minder belasting betalen. Volgens minister Kamp komt het belastingvoordeel voor deze groep particulieren jaarlijks neer op 77 miljoen euro en wordt dit gefinancierd door mensen zonder zonnepanelen. Je kan je afvragen wat daar mis mee is (vragen wij ons ook af), maar Den Haag denkt er anders over. De huidige salderingsregeling blijft in elk geval tot 2020 in deze vorm van kracht. In 2016 heeft er een evaluatie plaats gevonden over deze regeling. Hieruit is geconcludeerd dat de regeling tot in ieder geval 2023 ongewijzigd blijft. Minister Kamp heeft, op verzoek van Holland Solar (de branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie), een expliciete uitspraak gedaan in de Tweede Kamer over de toekomst van het salderen. Salderen is in ieder geval tot 2023 mogelijk. Daarna zal er volgens de minister een goede overgangsregeling komen. De nieuwe regeling zal vanaf 2017 ontwikkeld worden en in 2023 ingaan. Het uitgangspunt blijft dat zonnepanelen financieel aantrekkelijk blijven, ook na 2020.

Zonnig vooruitzicht

Nu is een goed moment om zonnepanelen op uw woning of bedrijf te plaatsen. De prijzen van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren gehalveerd en hebben de bodem bereikt. Op korte termijn worden geen grote doorbraken voor het rendement van zonnepanelen verwacht. Ten slotte kunt u momenteel alle BTW terugvragen als particulier en zijn er aantrekkelijke regelingen voor ondernemers.

Doelen

De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld om in 2020 16% van onze totale energiebehoefte duurzaam op te wekken. We zitten nu op 3,9%, het is daarom van belang dat het aantrekkelijk blijft voor particulieren en bedrijven om in zonnepanelen te investeren.
Begin 2014 zijn nieuwe maatregelen ingevoerd die zonnepanelen aantrekkelijker maken, zoals onbeperkt salderen en salderen op afstand.

Visie Lokale Energie

In de ‘Visie Lokale Energie’ die op 8 november 2013 werd aangeboden aan de Tweede Kamer schrijft het Kabinet (namens verantwoordelijk Minister Kamp) het volgende:

’Op korte termijn is het wenselijk het financieel voordeel van ‘salderen’ achter de meter in stand te laten. Enerzijds omdat consumenten nu zonnepanelen aanschaffen op basis van de huidige salderingsfaciliteit achter de meter en daarbij terecht de verwachting hebben dat het financieel voordeel van deze regeling de komende jaren gecontinueerd wordt. … … Het rijk zal op termijn (als ervaring is opgedaan met het verlaagde energiebelastingtarief) een onderzoek doen naar het zelf opwekken van energie achter de meter, waarbij wordt gekeken naar de samenhang van het salderen achter de meter en het verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal opgewekte energie en de financiële houdbaarheid op lange termijn. Dit onderzoek wordt gekoppeld aan de evaluatie van de nieuwe regeling voor een verlaagd energiebelastingtarief die over vier jaar zal plaatsvinden.’

20150615_172127
Hoeveel panelen liggen er op dit dak?

Opslag van zonnestroom

Wij verwachten dat er in de toekomst meer mogelijkheden komen om zonne- energie beter zelf te verbruiken en minder terug te leveren. Dit kan door grootverbruikers, zoals de wasmachine en droger, automatisch in te schakelen als de zon schijnt. Er zijn ook al proeven waarbij zonnestroom (per straat) automatisch in de accu’s van elektrische auto’s wordt opgeslagen. Zie dit bericht.

veel-gestelde-vragen-en-antwoorden-over-btw-heffing-bij-particulieren-met-zonnepanelen