Tag Archives: salderen

Dure regeling zonnepanelen gaat op de schop. Wat nu?

Zonne-energie Het kabinet wil de regeling die consumenten aan de zonnepanelen moet brengen, afschaffen. Tegenstanders zeggen dat de verdere groei van zonnestroom zo wordt geremd. Of is er een voordeliger alternatief? door Hester van Santen NRC.nl

Nederland kleurt glanzend zwart, zwart van zonnepanelen. Net voor nieuwjaar kwamen de nieuwste, optimistische cijfers binnen over zonnepanelen. In 2017 produceerden ze 40 procent meer stroom dan het jaar ervoor. Dat was meer dan was voorspeld.

Bijna een half miljoen huishoudens heeft al panelen op het dak, volgens een grove schatting, en dat is niet louter uit milieubewustzijn. Zonnepanelen brengen geld op. Door de dalende kosten van de panelen en de subsidie op de opgewekte stroom, verdienen kopers hun investering inmiddels in zes of zeven jaar terug. „Het blijft niet meer beperkt tot de groene voorhoede”, zegt directeur Marjan Minnesma van klimaatorganisatie Urgenda, „de middenmoot van de samenleving is inmiddels met zonnepanelen begonnen.”

Het is precies wat het kabinet wil – méér duurzame energie. De potentie van zonne-energie is groot. Op daken in dorpen en steden kan een kwart tot de helft van alle elektriciteit opgewekt worden die in Nederland nodig is, schatten onderzoekers. Op scholen, ziekenhuizen, kantoren, maar vooral: op woningen. De helft van álle stroom, zonder dat er plek voor vrijgemaakt moet worden.

Toch remt datzelfde kabinet nu de verdere uitbreiding van zonne-energie. De populaire ‘salderingsregeling’, waarmee de overheid de zonnestroom die huishoudens opwekken subsidieert, verdwijnt. En niet in 2023, zoals de vorige minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) in de zomer nog aankondigde, maar al in 2020. Er komt een nieuwe regeling, beloofde Kamps opvolger minister Eric Wiebes (Economische Zaken & Klimaat, VVD) de Tweede Kamer, die de overheid minder geld kost maar „net zo aantrekkelijk” is. Die geeft „bestaande gevallen” nog altijd een terugverdientijd van zeven jaar, zei hij.

Zonne-ondernemers, de installatiebranche en milieu-activisten vinden het een slecht idee. Twintig organisaties stuurden het kabinet in december een ‘open brief’. Zij denken dat het kabinetsplan burgers de lust ontneemt om nog te investeren in zonnepanelen op eigen dak. „Hun vertrouwen wordt nu beschaamd”, zegt directeur Marjan Minnesma van de stichting Urgenda, een van de ondertekenaars van de brief.

Maar niet de hele duurzame beweging keert zich tegen het afschaffen van de salderingsregeling. „Als je de huidige regeling handhaaft, wordt het uiteindelijk zo duur, dat is niet houdbaar”, zegt Marc Londo van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Samen met branchevereniging Holland Solar bedacht het een goedkoper alternatief voor het salderen.

Uiteindelijk willen al die organisaties hetzelfde: panelen op élk dak, van goot tot schoorsteen. En dat terwijl het ook nog betaalbaar blijft – voor burgers én voor de overheid. Maar nu zonne-energie serieus is geworden, blijkt: die – drie – doelen kunnen we niet allemaal tegelijk verwezenlijken.

Panelen op elk huis
De zonnepanelenhausse begon in 2011. De aanschafprijs van panelen daalde flink, de terugverdientijd zakte onder de tien jaar, en particulieren gingen massaal aan de zonne-energie. In zeven jaar steeg de productie van zonne-energie van bijna niks naar ruim 2 miljard kilowattuur.

Toch is dat nog geen 2 procent van het Nederlandse elektriciteitsverbruik – minder dan wat één centrale opwekt. Er kan nog veel meer bij. Hoe? Op eigen dak, om te beginnen.

Maar de suggestie dat het salderen in 2020 verdwijnt „zorgt voor stagnatie in de verkoop van zonnepanelen”, schreven de twintig organisaties die protesteerden tegen de afschaffing. „Ik weet niet meer wat ik de klanten moet adviseren”, zegt directeur Marcel Kiekebos van Kiekebos Installatietechniek in Assen.

Energie-instituut ECN voorziet dat door het versoberen van de salderingsregeling het aantal particulieren dat voor zonnepanelen kiest met 20 procent zal dalen. Tot 2030 zullen zo’n 400.000 huishoudens de boot afhouden vanwege de kosten, of koudwatervrees.

Van alle klimaatplannen uit het regeerakkoord is het versoberen van de salderingsregeling het enige waardoor de CO2-uitstoot juist toeneemt.

Het moet betaalbaar blijven
Een Nederlandse particulier mag elke kilowattuur die zijn zonnepanelen opwekken, wegstrepen op de jaarlijkse elektriciteitsrekening. Zo werkt de salderingsregeling. Een kilowattuur stroom kost voor een huishouden ongeveer 20 cent. 14 cent daarvan is belasting. Salderen is daarmee in feite een belastingkorting voor panelenbezitters. De regeling stamt uit 2004, lang voordat de aanschaf van zonnepanelen een serieuze ontwikkeling werd.

Volgens minister Wiebes is de salderingsregeling inmiddels te duur. De overheid gaf er in 2015 zo’n 80 miljoen euro aan uit. Als de subsidies gelijk opgaan met de groei van zonne-energie is het inmiddels al bijna het dubbele (zeg 150 miljoen euro) en dat wordt almaar meer.

Dat is maar een klein deel van de miljardensubsidies voor groene energie. Maar voor wat het aan CO2-besparing oplevert is het veel, schreef adviesbureau PwC eind 2016 in een evaluatie. Salderen hielp de zonnebranche op weg, en meer burgers zijn erdoor met duurzame energie bezig, concludeerde PwC. Maar salderen is wel een „relatief dure regeling”, vergeleken met bijvoorbeeld het subsidiëren van windparken. „Het heeft een tijdje gewerkt maar het loopt nu tegen zijn eigen grenzen aan”, zei Wiebes.

De minister komt komende zomer met een alternatief, kondigde hij aan.

Eén optie is een premie op de aanschaf van zonnepanelen. „Maar het ministerie heeft volgens mij een lichte voorkeur voor een ‘terugleversubsidie’”, zegt Marc Londo van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Bij een terugleversubsidie krijgt de burger een vast bedrag per kilowattuur die hij aan het net levert – bijvoorbeeld 12 cent.

Als de kosten van panelen in de toekomst dalen, kan de subsidie worden teruggeschroefd zodat de terugverdientijd op, zeg, zeven jaar blijft. Wiebes zei immers dat de regeling „even aantrekkelijk” moest blijven.

De alternatieve regelingen leveren de overheid een besparing op van 60 procent, berekende energie-instituut ECN – bijna 5 miljard euro tot 2030.

Álle daken moeten vol
Bedek uw dak niet helemaal met zonnepanelen! Dat is het advies van de Consumentenbond. De reden: de huidige salderingsregeling. Wie aan het eind van het jaar meer stroom heeft opgewekt dan hij zelf gebruikt, krijgt over die extra stroom geen subsidie. Er valt immers niks meer weg te strepen op de energierekening. Voor de overproductie krijgt de particulier alleen een „redelijke vergoeding”, gemiddeld zo’n 6 cent per kWh. De verschillen tussen leveranciers zijn groot, maar hoe dan ook zijn de extra panelen veel minder rendabel. Dus niemand legt zijn dak vol.

De terugleversubsidie en de panelenpremie kennen dat bezwaar niet, en daarmee komt het derde doel dichterbij. Maar álle daken vol leggen met panelen – inclusief flats, huurhuizen, scholen, kantoren – dat wordt de grote klus van de komende twaalf jaar. Hoe dat moet, is de grote vraag. „Zorg dat je als burger overal stroom kan opwekken”, oppert directeur Lars Falch van energieleverancier Powerpeers. „Dan kunnen je panelen overal in Nederland liggen, ook als je bij de 70 procent hoort die geen geschikt dak heeft. Je legt je panelen op het dak van een flat, of bij een boer op een stal.” Zijn bedrijf ontwikkelde software waarmee de opbrengst aan individuele huishoudens toegeschreven zou kunnen worden, net als op eigen dak.

„Charmant plan”, reageert directeur Frans Rooijers van onderzoeksbureau CE Delft. „Daarmee vergroot je burgerparticipatie.” Alleen, zegt Rooijers: „Ik denk dat het voor de overheid duurder is dan een andere subsidievorm.” Er bestaan al twee subsidieregelingen. Grootverbruikers, en landeigenaren die een zonnepark willen beginnen, kunnen gebruikmaken van de subsidie voor duurzame energie SDE+. Voor de overheid is dat een voordeligere regeling dan salderen. Daarnaast is er nog de ‘postcoderoosregeling’, waarmee burgers gezamenlijk kunnen investeren in panelen op een dak bij hen in de buurt.

Iedereen moet grond inleveren voor zonnepanelen om klimaatdoelen te halen, vindt Henk Bleker, oud-staatssecretaris voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Oók de boeren. Lees ook: Bouw zonneparken ook op landbouwgrond
Of die regelingen optimaal werken, is niet goed bekend. Er loopt nu een onderzoek bij ECN. Marc Londo: „We weten nog niet goed wat de grootste knelpunten zijn voor een school of kantoor om te beginnen met zonnepanelen.” Via de postcoderoosregeling kunnen ouders nu al investeren in panelen op de school van hun kinderen, alsof het hun eigen panelen zijn. Toch gebeurt dat nog zelden. „Een school is vooral bezig met lesgeven.”

ABN Amro: stroomrekening gaat stijgen

AMSTERDAM – De consument zal zijn stroomrekening de komende jaren gestaag zien oplopen, blijkt uit een nieuw rapport naar de stroommarkt van ABN Amro. De energietransitie leidt niet alleen tot hogere kosten voor het netbeheer en andere duurzama maatregelen die via de energierekening betaald worden, ook de kale prijs van energie loopt de komende jaren waarschijnlijk op.

Hoewel de toename van duurzame stroomopwekking zorgt voor nieuw aanbod, denkt sectoreconoom Hans van Cleef ziet de komende jaren de prijs oplopen, omdat ook de vraag naar elektriciteit zal toenemen. Maatregelen om co2 terug te dringen zorgen ervoor dat huishoudens en industrie gas zullen inruilen voor stroom, voorziet hij.

Honderden euro’s per jaar

Voor de huishoudens komen daar op de energierekening extra lasten bij vanwege de maatregelen die nodig zijn om het energiesysteem aan te passen. Zo zal de Opslag Duurzame Energie waar het gemiddelde huishoudens nu nog enkele tientjes, in 2023 een paar honderd euro per jaar kosten.

Van Cleef ziet in het regeerakkoord een ’stevige aanzet om de energietransitie na 2023 verder door te zetten’. Dat zal echter wel het nodige kosten. „Maar hierbij moet wel rekening gehouden worden met het verdelen van de lasten. Een intense samenwerking met de omringende landen is hierbij cruciaal om de concurrentiepositie niet negatief te beïnvloeden, en om energiearmoede onder de huishoudens te voorkomen”, zegt hij.

Stichting Zonnestroom Ondernemers Nederland: “Zon voor iedereen”

Minister Kamp heeft de vaste commissie voor Economische Zaken een officiële reactie gestuurd naar aanleiding van het rapport ‘Zon voor iedereen’ van de stichting Zonnestroom Ondernemers Nederland (ZON).

Minister Kamp van Economische Zaken nam het rapport ‘Zon voor iedereen’ eind september in ontvangst. De vaste commissie voor Economische Zaken verzocht de minister te reageren op het door ZON opgestelde rapport.
Minister Kamp stelt in zijn brief aan de commissie het volgende: ‘De stichting Z.O.N. wil dat zonne-energie als volwassen technologie aan de energiemix deelneemt. In het rapport wordt de energietransitie beschreven als een majeur veranderingsproces waarbij een breed draagvlak onontbeerlijk is. De stichting Z.O.N. stelt dat dit vereist dat er mogelijkheden voor iedereen zijn om te participeren en wijst op onderzoek waaruit blijkt dat zonne-energie door burgers in Nederland als meest aantrekkelijke vorm van hernieuwbare energieopwekking en als ‘het meest dichtbij’ wordt ervaren. Voor zonne-energieopwekking wordt in het rapport binnen 7 jaar een groei van 5 PetaJoule (PJ) naar minstens 17 PJ voorzien, met saldering als cruciaal ‘smeermiddel’ voor de transitie. … de staatssecretaris van Financiën en ikzelf hebben besloten om de salderingsregeling nog dit jaar te evalueren. Dit mede gezien de verschillende signalen die ik heb gekregen over de groeiende investeringsonzekerheid met betrekking tot zonnepanelen als gevolg van onzekerheid over de toekomst van de salderingsregeling. Voor beantwoording van de vraag hoe de regeling na 2020 vorm te geven, bekijk ik de regeling in de bredere context van de stimulering van zonne-energie en de gewenste groei van decentrale hernieuwbare energieopwekking.’
Kamp stelt verder: ‘De auteurs bepleiten meer onderzoek naar batterijen op het niveau van woningen om opgewekte energie binnen een etmaal te gebruiken, alsook meer onderzoek naar seizoen overbruggende energieopslag op centraal niveau. Ik onderschrijf dat energieopslag van cruciaal belang is voor de energietransitie.’

Henk_Kamp_2011_(1)

offertes vergelijken zonnepanelen

Offertes vergelijken

Offertes vergelijken: waar let ik op?

Deze blog is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat mensen met een eigen woning geld kunnen besparen op klussen in en rond het huis. Meerdere offertes aanvragen en vergelijken is verstandig, want u kunt een hoop geld besparen. Maar waar moet u allemaal op letten? In dit artikel leest u daar meer over.

Beoordeling van de offerte

 Krijgt u voldoende inzicht in de materialen en werkzaamheden
 Worden gebruikte materialen duidelijk omschreven?
 Wordt de kwaliteit van het gebruikte materiaal goed omschreven?
 Krijgt u voldoende inzicht in de kosten van de materialen en de werkzaamheden?
 Komt er een technische voorinspectie?
 Is alles in begrijpelijk taal omschreven in de offerte?

 Is het duidelijk wat u daadwerkelijk in totaal moet gaan betalen? (en wanneer)
 Wordt er gebruik gemaakt van een vaste aanneemsom?
 Is het mogelijk dat er eventuele kosten bijkomen? (wordt dit aangegeven?)
 Zijn deze eventuele kosten duidelijk omschreven? En heeft u een indicatie?
 Heeft u inzicht in de totale kosten en de opbouw van de kosten?
 Is er sprake van betalingstermijnen?
 Moet er vooraf of achteraf worden betaald? (achteraf is natuurlijk ideaal)

 Onder welke voorwaarden zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer?
 Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de duur?
 Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de aanvang?
 Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de oplevering van de werkzaamheden?
 De werkzaamheden worden opgeleverd als het werk klaar is (ja of nee?)
 Worden er andere voorwaarden genoemd?
 Welke garanties worden genoemd (denk aan: materialen en werkzaamheden)
 Hoe lang is de offerte geldig? En is de tijdsduur genoeg?

Na deze checklist kunt u zelf beoordelen of de offerte goed is of niet. Een bedrijf dat bijvoorbeeld geen referenties geeft/heeft, kunt u het beste mijden. Hieronder vindt u nog een aantal aandachtspunten bij het aanvragen van offertes en het vergelijken ervan.

Aandachtspunten:

 1. Bij het invullen van een offerte formulier is het belangrijk dat u zo precies mogelijk uw opdracht omschrijft. Hoe duidelijker uw offerte-aanvraag des te nauwkeuriger de offerte zal zijn die u ontvangt.
 2. Vraag minimaal 3 offertes aan om een goede vergelijking te kunnen maken. U kunt hiermee een goed beeld krijgen van de prijzen, professionaliteit en vakkundigheid van de bedrijven.
 3. Zorg dat u erachter komt wie uw opdracht zal vervullen. Dit kunt u simpelweg doen door het bedrijf op te zoeken via Google. U kunt hier kijken naar beoordelingen van recente klanten. Een bedrijf dat niet te vinden is, is voor u al een goede reden om niet voor dat bedrijf te kiezen. Tevens kunt u de financiële gezondheid van een bedrijf checken via de Kamer van Koophandel.
 4. Controleer of het project verzekerd is. De meeste bedrijven hebben een aansprakelijkheids-verzekering, maar zeker niet alle bedrijven. Zorg dat u weet wat de garanties zijn. Deze fase is zeer belangrijk om in de toekomst verassingen en misverstanden te voorkomen.
 5. Bij een omvangrijke opdracht kan een bedrijf om een voorschot vragen. Wees in deze fase professioneel en vraag wat er nodig is zodat alles formeel kan worden vastgesteld op papier. Betaal het voorschot en controleer de bon na afloop.
 6. Betaal niet in één keer. Maar in stappen. Hierdoor kunt u tussentijds uw onvrede aangeven en zal het bedrijf mee moeten werken.
 7. De laatste tip is misschien wel de belangrijkste. Gun uw zelf tijd om beslissingen te maken. Gun daarnaast ook het bedrijf tijd om aan uw opdracht te beginnen. Haastige spoed is namelijk zelden goed.

Salderen na 2020

Heel veel redenen om niet bang te zijn voor een mogelijke slechtere salderingsregeling na 2020:

 1. Bent u in het bezit van een ferrarismeter? Wees er zuinig op. Deze meter bevat een terugdraaischijf en draait terug als er productie is van zonnepanelen.  Doordat de ferrarismeter terugdraait bij teruglevering is de vergoeding gelijk aan de stroomprijs voor levering. Bij de digitale meters wordt teruggeleverde elektriciteit separaat bijgehouden en zou voor teruggeleverde stroom een lagere prijs gerekend kunnen worden. 60 ferrarismeterIn het kader van de stimuleringsregeling duurzame energieproductie zijn er regelingen die moeten zorgen voor een “redelijke terugleververgoeding“. Salderen tussen afgenomen en teruggeleverde stroom behoort ook tot de mogelijkheden, en is in Nederland tot (minimaal) 2020 wettelijk verplicht.
 2. Als de salderingsregeling al zal worden aangepast dan is er nog ruim 4 jaar de tijd om van deze “gunstige” regeling gebruik te maken. Dan is de investering al zeker voor de helft terugverdiend. Vereniging Eigen Huis liet weten blij te zijn met de toezegging dat salderen tot 2020 mogelijk blijft. De belangenorganisatie voor huiseigenaren is een groot voorstander van de huidige salderingsregeling. Een overgangsregeling voor bezitters van zonnepanelen is ook goed nieuws, maar de VEH stelt het jammer te vinden dat er niet nu al een overgangsperiode van 10 jaar is aangekondigd.
 3. Wist u dat zeker 25% van de stroomproductie direct naar de elektrische apparaten toegaat? Dat betekent dat 75% van de opwekking terug geleverd gaat worden. Heeft u slechts minder panelen aangeschaft dan nodig zou zijn om de hele energiebehoefte te dekken dan is het aantal kw/u nog lager en dus nog minder nadelig.
 4. Zelf energie opslaan is de toekomst. Met accu’s wel te verstaan. Misschien zelfs de accu van uw toekomstige electrische auto. Tegen die tijd zijn er wellicht mogelijkheden om electriciteit goedkoop zelf op te slaan. Opslag_zonne_energie
 5. De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld om in 2020 16% van onze totale energiebehoefte duurzaam op te wekken. We zitten nu op 3,9%, het is daarom van belang dat het aantrekkelijk blijft voor particulieren en bedrijven om in zonnepanelen te investeren. Begin 2014 zijn nieuwe maatregelen ingevoerd die zonnepanelen aantrekkelijker maken, zoals onbeperkt salderen en salderen op afstand.
 6. Waarom zal de regering de regeling niet afschaffen?
 • Hiervoor bestaan verschillende argumenten:
 • Nederland is in internationaal verband overeengekomen om zich aan de (bescheiden) klimaatdoelstellingen te houden. Momenteel zijn windenergie, bio-energie (biogas en biodiesel) en overige hernieuwbare energie lang niet voldoende De totale bijdrage duurzame energie op het totale energieverbruik is momenteel ongeveer 4%, terwijl de doelstelling voor 2020 16% is. Als de helft van alle huishoudens duurzame stroom zou gebruiken, levert dat 1,3 % verduurzaming op het totale energieverbruik. Alleen de groeiende bijdrage van PV op particuliere daken is dus lang niet genoeg maar wel hard nodig om in combinatie met andere middelen het doel te halen.
 • De relatief hoge energiebelasting voor kleingebruikers is in 1996 als een Regulerende Energie Belasting ingevoerd om energiebesparing en verduurzaming te stimuleren. Dat gebeurde budgetneutraal in ruil voor vermindering van de inkomstenbelasting Nu dit werkt en vele mensen volop in PV investeren zou het van onbehoorlijk bestuur getuigen als de saldering om fiscale reden weer werd afgeschaft.
 • In Nederland is maar één politieke stroming, die met financiële steun uit de fossiele energiebranche het klimaatprobleem ontkent, en tegen verduurzaming van de energievoorziening is. Het ziet er naar uit dat deze groep nooit regeringsverantwoordelijkheid zal krijgen. Als over enkele jaren meer dan een miljoen huishoudens salderen, zal het politieke draagvlak voor afschaffing niet groot zijn.
 • Het is vrij gemakkelijk om het fiscale gat te dichten met een verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers. Grootverbruikers gebruiken 75 miljard kWh en betalen slechts 1 cent per kWh energiebelasting, terwijl de consumenten bij elkaar ca 25 miljard kWh gebruiken en zo’n 15 cent belasting per kWh moet betalen.. Een verhoging naar 4 cent/kWh voor de grootverbruikers is voldoende om weer 2 miljard binnen te halen.
 • Dit is echter een politieke keus die het bedrijfsleven niet zal omarmen en dus voor de VVD niet acceptabel is. Een geleidelijke verhoging met 0,2 cent per jaar gedurende 20 jaar zou wellicht wel politiek haalbaar zijn en is voldoende om het verlies door het stijgend aantal particuliere PV installaties te compenseren .
 • Door hogere energiebelasting voor bedrijven ontstaat geen onontkoombare lastenverzwaring, maar een sterke stimulans voor investering in duurzame energie en in energiebesparing. Daarmee kan de lastenverzwaring gemakkelijk worden gecompenseerd. Dit draagt bij aan het halen van de klimaatdoelstelling maar ook aan meer werkgelegenheid. Uiteindelijk levert die toename van investeringen en werkgelegenheid meer inkomsten aan de staat dan de energiebelasting.
 • De balans tussen productie en gebruik is ook te bereiken door grotere internationale netwerken, betere afstemming van productie en verbruik, opslag in accu’s van elektrische voertuigen, groeiende bijdrage van windenergie en energiebesparingsmaatregelen.
 • Door de vijf oudste kolencentrales te sluiten (volgens het energieakkoord van 2013) en moderne gasgestookte centrales als back up te gebruiken, zullen de energieleveranciers toch al een geheel andere kostencalculatie krijgen. De grote energieleveranciers doen er beter aan te anticiperen op een energietransitie dan deze tegen te willen houden. In plaats van kolencentrales te bouwen zouden zij bijvoorbeeld kunnen investeren in systemen voor grootschalige energieopslag. Dan zou het billijk zijn om geld te vragen voor het gebruik van het net als energiebuffer.
 • 8 Uiteindelijk zal duurzame energie uit zon en wind goedkoper zijn dan elektrische energie uit centrales met fossiele brandstoffen. Nu al is in meer dan 87 landen stroom uit wind en zon voor de consument goedkoper dan stroom van fossiele centrales. Het is dus zinloos om de fossiele centrales de hand boven het hoofd te houden.
 • 9 Nederland loopt nu hopeloos achter in de energietransitie. We missen een enorme markt van hoogwaardige technologische dienstverlening en producten als we niet meegaan.
 • 10 Nederland wordt steeds afhankelijker van energie uit onbetrouwbaar buitenland. (Olie en gas) Ons eigen gas raakt binnen 20 jaar op. Een grotere onafhankelijkheid en zelfredzaamheid is zeer urgent.
 • Als de saldering wordt afgeschaft, zal de consument slimme wegen vinden om zijn eigen verbruik beter af te stemmen op de eigen productie, zodat een groter deel al direct vóór de meter gecompenseerd wordt. Bovendien zal de ontwikkeling van opslag in accu’s of in waterstof of andere energiedragers binnen 10 – 15 jaar zo goedkoop worden, dat de consument niet meer zo sterk van het net afhankelijk is. Afschaffing van de saldering zal dit sterk bevorderen en dus niet opnieuw belastinginkomsten opleveren.
 • Als saldering wordt afgeschaft zal Nederland zeer uit de pas lopen in vergelijking met omringende landen zowel als met de VS, Japan, Australië, China.
 • Na minister Kamp komt er hopelijk een minister die niet inzet op schaliegas, die inzet op energiebesparing in plaats van zo veel mogelijk gas verkopen, die grootverbruikers durft aan te pakken en die onze ambitie tot verduurzaming durft op te schroeven tot 100% in 2050. Kortom een minister die geeft om zijn kinderen en kleinkinderen. Henk_Kamp_2011_(1)

Top 5 problemen zonnepanelen

Zijn er problemen met zonnepanelen? En waarom is de kwaliteit van een zonnepaneel voor de lange termijn zo belangrijk? En waarom moet u niet denken dat elk zonnepaneel hetzelfde is. Lees hier een top 5 van problemen met zonnepanelen.

1 Onjuiste prestatiecijfers

Verreweg het meest voorkomend: een paneel dat het opgegeven piekvermogen niet haalt. Dit is vooral van toepassing bij de goedkopere (Chinese) zonnepanelen (bron: Eternal Sun te Delft). U denkt bij voorbeeld een 260 Wp paneel aan te schaffen, terwijl dit in werkelijkheid niet boven de 250 Wp presteert. Bij een verschil van 4% loopt u dan toch veel kilowatturen mis. En het is voor u als consument haast onmogelijk om het piekvermogen te controleren.

2  Luchtbellen of vocht onder het glas of tussen de lagen

Problemen zonnepanelen

Om de productiekosten zo laag mogelijk te houden nemen sommige fabrikanten een te korte tijd voor het lamineren (op elkaar hechten van laagjes glas, zonnecellen, backsheet). Een goede laminatie leidt namelijk tot een vacuüm tussen de lagen. Een te kort en onzorgvuldig proces, kan ongewenste luchtbellen veroorzaken. Dit leidt plaatselijk tot hogere temperaturen, waardoor het rendement afneemt.  Hierdoor kan er eveneens vocht onder het glas komen. Het gevolg daarvan is dat er zogenaamde delaminatie ontstaat. Dit betekent dat door de werking van vocht de lagen van elkaar loskomen. Tevens kan dan oxidatie van contacten ontstaan. Dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat het zonnepaneel zijn rendement verliest of zelfs volledig defect raakt.

3  Hotspots op de zonnecellen

hotspot_zonnepanelen

Het is van belang dat u een installateur kiest die uiterst zorgvuldig met de zonnepanelen omgaat. Als een zonnepaneel plaatselijk teveel belast wordt, kunnen er haarscheurtjes in de cel ontstaan. Deze beschadigingen zijn de zogenaamde hotspots. Hotspots leiden tot extra weerstand, waardoor een cel lokaal (te) warm wordt. Dit leidt tot problemen omdat het rendement van de zonnepanelen omlaag gaat. Anderzijds kan er vocht binnendringen waardoor oxidatie ontstaat. Het paneel zal een hogere weerstand krijgen en een lagere opbrengst genereren. Uiteindelijk kan dit zelfs tot een defect leiden.

4  Verlies door slechte isolatie

Tussen de zonnecellen en het frame van het zonnepaneel kan een potentiaalverschil van meer dan 100 Volt komen te staan. Als de glasplaat vervolgens vochtig is (door regen of condens), ontstaat er tussen de glasplaat en zonnecellen eenzelfde potentiaalverschil. Er ontstaan lekstromen waardoor het rendement wordt verlaagd. Dit komt pas na enkele jaren tot uiting. Het is daarom van belang om een  zonnepaneel te kiezen van een fabrikant die al jarenlang op de markt is. Zij kennen immers de eigenschappen van hun zonnepaneel op de lange termijn.

 

5  Slechte contactverbindingen in junction box

Junction_box_zonnepaneel

Onder het zonnepaneel bevindt zich de zogenaamde junction box. Dit is een kunststof aansluitkast waarin de bekabeling is bevestigd. Bij een hoge zoninstraling kunnen de contacten en diodes in de junction box behoorlijk heet worden. Het is van belang dat er op elke diode in deze junction box een goed koelelement is gemonteerd. Dit wordt meestal uit aluminium vervaardigd. Een slechte koeling zorgt voor een hoge weerstand en daardoor een lager rendement. Er wordt nog wel eens bespaard op de kwaliteit van de junction box, waardoor er risico op ontstaan van vlambogen bestaat en het geheel zodoende brandgevaarlijk wordt.

Salderen tot 2020 ongewijzigd

Salderen ongewijzigd tot 2020

De Nederlandse overheid heeft laten weten dat de huidige salderingsregeling tot 2020 ongewijzigd blijft. Mede naar aanleiding van Kamervragen van Liesbeth van Tongeren heeft minister Kamp 2 juli 2014 in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Decentrale Energie verklaart dat de huidige salderingsregeling tenminste tot het jaar 2020 blijft.

In 2017 zal zoals eerder al bekendgemaakt werd een grondige evaluatie plaatsvinden. Vanaf het jaar 2020 denkt minister Kamp aan een ‘nette overgangsregeling’. Verder gaf Kamp in het overleg ook aan de postcoderoosregeling onder de loep te zullen nemen en daar waar mogelijk te verbeteren.
(bron: Solar Magazine)

Zonnig vooruitzicht

Nu is een goed moment om zonnepanelen op uw woning of bedrijf te plaatsen. De prijzen van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren gehalveerd en hebben de bodem bereikt. Op korte termijn worden geen grote doorbraken voor het rendement van zonnepanelen verwacht. Ten slotte kunt u momenteel alle BTW als particulier terugvragen en zijn er aantrekkelijke regelingen voor ondernemers.

Doelen

De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld om in 2020 16% van onze totale energiebehoefte duurzaam op te wekken. We zitten nu op 3,9%, het is daarom van belang dat het aantrekkelijk blijft voor particulieren en bedrijven om in zonnepanelen te investeren.
Begin 2014 zijn nieuwe maatregelen ingevoerd die zonnepanelen aantrekkelijker maken, zoals onbeperkt salderen en salderen op afstand.

Visie Lokale Energie

In de ‘Visie Lokale Energie’ die op 8 november 2013 werd aangeboden aan de Tweede Kamer schrijft het Kabinet (namens verantwoordelijk Minister Kamp) het volgende:

’Op korte termijn is het wenselijk het financieel voordeel van ‘salderen’ achter de meter in stand te laten. Enerzijds omdat consumenten nu zonnepanelen aanschaffen op basis van de huidige salderingsfaciliteit achter de meter en daarbij terecht de verwachting hebben dat het financieel voordeel van deze regeling de komende jaren gecontinueerd wordt. … … Het rijk zal op termijn (als ervaring is opgedaan met het verlaagde energiebelastingtarief) een onderzoek doen naar het zelf opwekken van energie achter de meter, waarbij wordt gekeken naar de samenhang van het salderen achter de meter en het verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal opgewekte energie en de financiële houdbaarheid op lange termijn. Dit onderzoek wordt gekoppeld aan de evaluatie van de nieuwe regeling voor een verlaagd energiebelastingtarief die over vier jaar zal plaatsvinden.’