Tag Archives: tesla powerwall

De miljarden voor duurzame energie en het draagvlak bij de burger

De Nederlandse zonnepanelenmarkt groeit nu al vijf jaar stevig door. Voor 80 procent is deze groei gebaseerd op het ‘salderen’.
(Column | Peter Desmet | Solarclarity)
Al in 2013 gaf Minister Kamp aan deze regeling in 2017 te willen evalueren om hem in 2020, indien nodig, aan te kunnen passen middels een “nette overgangsregeling”. Begin Oktober echter gaf Minister Kamp aan het salderen nog dit jaar te willen evalueren. Hij kreeg bijval van Netbeheer Nederland voor een aanpassing van deze wetgeving. Het argument dat ze beiden aanvoeren om het salderen ter discussie te stellen is, hoe kan het ook anders: de kosten.
Echter, niemand weet hoeveel salderen de overheid exact kost. Het wordt immers niet gemeten. Welingelichte schattingen over de gederfde Energie Belasting blijven onder de 50 miljoen Euro steken. Netbeheer Nederland voegt daaraan toe dat zij kosten moeten maken om het net geschikt te houden voor al die terug geleverde stroom. Ze hebben vast een punt, maar specifiëren niet hoeveel die kosten zijn. Bovendien brengen ze een punt aan waar ik me al tijden aan stoor omdat ik het niet alleen bij Netbeheer Nederland maar nog steeds van links tot rechts in de politiek tegenkom: de claim dat mensen zonder zonnepanelen de kosten zouden moeten opbrengen voor mensen met zonnepanelen.
Het is waar dat Salderen energiebelastingderving tot gevolg heeft en het veranderende gedrag van mensen met een elektriciteitsaansluiting – iedereen dus – kosten met zich mee zal brengen. Het is echter niet juist dat daar alleen een bevoorrechte groep baat van zou hebben. Salderen is mogelijk voor werkelijk alle kleinverbruikers: mensen met een eigen huis; bewoners van een huurwoning; mensen met een eigen dak voor zonnepanelen; mensen zonder eigen dak voor zonnepanelen (via de zogeheten ‘postcoderoosregeling’, een variant op salderen); privé personen; scholen; sportclubs; ZZP’ers en MKB ondernemers. Laten we zeggen: voor iedereen. Behalve voor grote bedrijven, de grootverbruikers.
En dat is waar voor mij het schoentje het meest knelt. Salderen kost de overheid zo’n kleine 50 miljoen Euro per jaar. Veel geld daar niet van, maar vergeleken met de miljarden die via de SDE+-regeling naar grote bedrijven gaan, past het in mijn spreekwoordelijke holle kies.
De Nederlandse overheid geeft sinds 2012 via de SDE+-subsidie miljarden uit aan hernieuwbare energiebronnen bij grootverbruikers. Deze wordt gefinancierd door de Opslag Duurzame Energie die voornamelijk bij kleinverbruikers wordt geheven en deze miljarden staan niet ter discussie. U en ik brengen zo de 3,8 miljard Euro op die bijvoorbeeld de grote elektriciteitsbedrijven via biomassa in hun elektriciteitscentrales mogen opbranden. Geen enkel bezwaar tegen deze meest letterlijke vorm van geldverbranding, maar 50 miljoen euro voor zonnepaneeltjes bij u en mij: o jee! U en ik brengen zo de 2,3 miljard euro op die naar het Deense DONG Energy vloeien voor het windmolenpark voor de kust van Zeeland. Geen enkel bezwaar dat dit door de Nederlandse belastingbetaler bijeengebrachte geld zo naar een buitenlandse bedrijf vloeit, maar 50 miljoen voor zonnepaneeltjes bij u en mij: o jee!
Salderen is op dit moment de enige manier waarop een Nederlandse burger laagdrempelig en met een financieel voordeel kan meedoen aan de energietransitie. Haalt Kamp dit voordeel weg, dan wordt het inderdaad zo dat het financiële voordeel van duurzame energie uitsluitend bij een bevoorrechte groep terecht komt: grote, vaak buitenlandse bedrijven. De kosten daarentegen belanden geheel bij u en ik, de burgers, de kleinverbruikers.
Saldering is dan ook geen kostenpost. Het is een verzekering voor draagvlak onder de bevolking voor de energietransitie. Het is geld dat van burgers direct wordt herverdeeld onder burgers, scholen, sportkantines, het lokale MKB, enzovoorts. Het is een smeermiddel voor het grote veranderingsproject dat de energietransitie is. Waarin nieuwe duurzame energie niet alleen een Deens windmolenpark voor onze kust is, of Canadese bossen die in onze elektriciteitscentrales worden opgefikt, maar iets dat we allemaal doen. Waarin niet alleen miljarden naar grote buitenlandse bedrijven gaan, maar ook 50 miljoen naar de Nederlandse burger.

Tesla Powerwall energie-opslag

Energie-opslag voor een duurzaam huis

De Tesla Powerwall is een thuis-batterij die gebruik maakt van elektriciteit afkomstig van zonnepanelen of, bijvoorbeeld tijdens het daltarief, uit het elektriciteitsnet om uw woning in de avond van stroom te voorzien. Geautomatiseerd, compact en eenvoudig te installeren, geeft Powerwall de mogelijk uw zelf-consumptie van zonne-energie te maximaliseren.

tesla powerwall

Waarom Tesla Powerwall?

Dankzij de thuisbatterijen van Tesla profiteert u maximaal van uw zonnepanelen. Deze batterijen bieden bovendien verschillende oplossingen voor reservevoeding. U hoeft zelfs niet meer afhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet. Zie ook ons bericht over salderen.

Volledig onafhankelijk van het net

Combineer zonnepanelen met een of meer Tesla Powerwall-thuisbatterijen om uw huis volledig onafhankelijk van het elektriciteitsnet van stroom te voorzien. Een netto energielabel van nul betekent dat uw huis net zoveel energie produceert als verbruikt, maar in het geval er behoefte is aan meer stroom dan is uw huis nog altijd op het elektriciteitsnet aangesloten.

Mooi functioneel

De huidige generatie thuis-batterijen zijn groot, duur om te installeren en duur in onderhoud. De Powerwall lithium-ion batterij daarentegen, is gebaseerd op Tesla’s bewezen batterijtechnologie uit de auto-industrie om uw huis veilig en economisch van stroom te voorzien. Powerwall is volledig geautomatiseerd, kan eenvoudig geïnstalleerd worden en vraagt geen onderhoud.

Capaciteit

Elke Tesla Powerwall heeft een energieopslagcapaciteit van 7 kWh. Dit is voldoende om de meeste huizen in de avonduren van stroom te voorzien met behulp van elektriciteit die overdag door zonnepanelen wordt gegenereerd. Er kunnen meerdere batterijen gezamenlijk geïnstalleerd worden voor huizen met grotere energiebehoeften. Er is een versie voor een wekelijkse cyclus van 10 kWh beschikbaar voor backup toepassingen.

tesla battery-specs-dutchNadelen

De grootte van het apparaat. Hoogte 1.30 meter, breedte 0,86 meter en diepte 0,18 meter. Het prijskaartje dat aan de accu van 7 Kwh hangt, is 3.675 euro, exclusief omvormer en installatiekosten. Daarnaast moet ook de aanschaf van zonnepanelen worden meegenomen. Een installatie van 10 panelen inclusief omvormer en eenmalige vervanging van de omvormer kost zo’n 4.700 euro, becijferde Milieu Centraal. Dan heb je een capaciteit van zo’n 2.500 wattpiek, waarmee je circa 2.200 Kwh per jaar aan stroom kunt opwekken.

Een gemiddeld Nederlands gezin verbruikt 3.340 Kwh per jaar aan elektriciteit, aldus voorlichtingsinstituut Nibud. Als je uit 10 zonnepanelen jaarlijks zo’n 2.200 Kwh stroom haalt, komt dat neer op ongeveer 6 Kwh per dag. Dat zou betekenen dat een doorsnee huishouden met 10 panelen en de Powerwall van 7 Kwh kan voorzien in ongeveer twee derde van de dagelijkse energievoorziening.

Zet je de totale investering in de zonnepanelen en de thuisaccu van Tesla af tegen de huidige gemiddelde stroomprijs van 23 eurocent per Kwh, dan leveren zonnepanelen plus de accu van Tesla na ongeveer 15 jaar een financiële besparing op. Uitgangspunt hierbij is dat de stroomprijs gemiddeld met 2 procent per jaar stijgt.

filmpje over de Tesla Powerwall